Buradasınız

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı

Perşembe, 10.12.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09 Aralık 2020 günü saat 16:00’da Vali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid¬19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda;

1.    09.12.2020 tarihinden itibaren 01.03.2021 tarihine kadar fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sendika, federasyon ve konfederasyon niteliğindeki kuruluşları ve üst kuruluşları tarafından düzenlenecek olan etkinliklerinin ve genel kurullarının ertelenmesine,

Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak;

2.    Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılmasına,

3.    Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılmasına,

4.    Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine,

5.    Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine,

6.    Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanmasına, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına,

7.    Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.