Buradasınız

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 85

Salı, 10.11.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09Kasım 2020 günü saat 16:00’da Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. 

Bu kapsamda;

1.Sağlık kuruluşunda veya filyasyon ekipleri tarafından, alınan/yapılan test sonucu Covid-19 PCR pozitif vaka/hasta olduğu tespit edilen kamu çalışanlarının (kolluk kuvvetleri polis/jandarma/zabıta dahil) herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın aşağıdaki sürelerde idari izinli sayılmalarına,-Asemptomatik veya Hafif Vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 10 gün,

-Hastane Yatış Endikasyonu Olan Vakalarda (Hastaneden 24 saatten uzun süre yatan vakalar)PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 14 gün,

-Yoğun Bakım Endikasyonu   Olanveya  İmmunsuprese  Vakalarda PCR  alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 20 gün,

2.Covid-19 pozitif vaka/hastalara karantinada olduklarına dair Kaymakamlıklar tarafından belge düzenlenmesine, tanzim edilen belgenin mahalle denetim ekipleri aracılığıyla şahıslara/kendilerine iletilmesine/verilmesine, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine,

3.Covid-19  pozitif vaka/hasta  oldukları  için karantinada  tutulan kamu  çalışanlarının istirahat raporu almak için sağlık kuruluşlarına gitmemelerine,

4.Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve  İl  Sağlık  Müdürlüğünün  internet  sayfalarında  ilan  edilmesine  ve  sosyal  medya hesaplarından paylaşılmasına,

5.Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

6.İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

7.Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

8.Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

9.Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.