Buradasınız

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 84

Cuma, 06.11.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 5 Kasım 2020 günü saat 17:00’da Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında  tutma  amacıyla  ilimizde  alınan  tedbirlere  ek  olarak  ilave  tedbirler  alınmıştır. 

Bu kapsamda;

1.İlimiz genelinde mesai saatlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

 -Belediyeler ve belediyelere bağlı kuruluşlar 07.30-16.30,

-Sağlık ve Milli Eğitim personeli 08.00-17.00,

-Diğer kamu personeli 08.30-17.30,

2.Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

3.Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

4.İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

5.Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

6.Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

7.Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.