Buradasınız

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 83

Çarşamba, 04.11.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04Kasım 2020 günü saat 10.00’da Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. 

Bu kapsamda;

1.-Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran,   pastane,   kafe,   kafeterya gibi yeme-içme yerleri  (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

-Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,        

-Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,      

 -Nikah/Düğün salonları,    

-Halı sahalar ve spor salonları,       

 -İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,        

-Tiyatro, sinema ve konser salonları,       

-Yüzme havuzu,  hamam,  kaplıca,  sauna vb. işyerlerinin en geç saat 22.00’dekapatılmasına,       

2.Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları,  zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine,

3.Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

4.Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

5.İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

6.Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

7.Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

8.Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.