Buradasınız

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 82

Salı, 03.11.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 3 Kasım 2020 günü saat 09.00’da Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında  tutma  amacıyla  ilimizde  alınan  tedbirlere  ek  olarak  ilave  tedbirler  alınmıştır. 

Bu kapsamda;

1.Vatandaşların toplu olarak bulunduğu restoran, lokanta, kafe-kafeterya vb. yeme içme mekanlarında; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının daha önce yayınladığı ilgili Genelgelerde belirtilen Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulmasına,-Yemek salonu ve genel kullanım alanlarının belirlenen kurallar ve alınan tedbirler çerçevesinde sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmesine, -Yemek servisi verilen alanda oturması gereken kişi sayısının/kapasitenin tespit edilerek girişe uygun bir yere asılmasına ve denetim ekiplerince de bu tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesine,

2.Pazar yerlerinde toplu bulunulan yerlerden, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı Genelgeleri kapsamında koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulmasına;  -Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcı esnafının ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanmasına, -Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesine, -Pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dahil kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılmasına ve hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesinin girişlere asılarak ilan edilmesi başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyulmasına,-Bu noktada denetimlerin arttırılmasının yanı sıra akşam saatlerinde oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla pazar yerlerinde görevli zabıta tarafından sabah fiyat denetimlerinin yapılarak akşam saatlerinde de aynı fiyatın geçerli olmasının sağlanmasına,

3.Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve  İl  Sağlık  Müdürlüğünün  internet  sayfalarında  ilan  edilmesine  ve  sosyal  medya hesaplarından paylaşılmasına,

4.Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

5.İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

6.Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

7.Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

8.Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.