Buradasınız

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 81

Pazartesi, 26.10.2020

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 26 Ekim2020 günü saat 10:00’da Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. 

Bu kapsamda

1.Salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı  için meydan,  cadde,  sokak, park, kamunun ortak kullandığı alanlar vb. yerlerde sigara içilmesinin yasaklanmasına,

2.Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve  İl  Sağlık  Müdürlüğünün  internet  sayfalarında  ilan  edilmesine  ve  sosyal  medya hesaplarından paylaşılmasına,

3.Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

4.İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

5.Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

6.Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

7.Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.