Buradasınız

Dr. Rüstem Keleş

Genel Sekreter

 KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri ve Tarihi : Konya / 19.07.1961
Medeni Hali                : Evli ve 3 çocuk babası


 EĞİTİM BİLGİLERİ

Lisans : İstanbul Teknik Üniversitesi
Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü / 1985

• Yüksek Lisans : Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sosyoloji Bölümü / 1995

• Doktora : Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimleri Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Bölümü / 2003

• E MBA : The University of Sheffield, International Faculty, City College
Executive MBA, Educating Business Leaders
 
 YABANCI DİL
• İngilizce    

 İŞ TECRÜBESİ

2019 – ...        Genel Sekreter Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

2019 - … KASKİ YK Üyesi

2019 – 2020 KASKİ Genel Müdür (V)
2005 – 2019   Genel Müdür Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ)
2008 – 2009   Genel Sekreter V. (Sakarya Büyükşehir Belediyesi)
2004 – 2006   Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi (Sakarya Üniversitesi SMYO)
2002 – 2004   Dr. Öğretim Görevlisi (Sakarya Üniversitesi SMYO)
1993 – 2002   Öğretim Görevlisi (Sakarya Üniversitesi SMYO)

 ÜYELİKLER

2020 - … AKBEL A.Ş, Yönetim Kurulu Üyesi
2019 – 2020 AKBEL A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı

2016   Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Danışma Kurulu Üyeliği
2016   Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu Üyeliği
2015   Kızılay Genel Merkez Genel Kurul Delege Üyeliği
2014 – ...        Mimar Sinan Mühendisler Grubu Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği
2012 – 2019 AKIM Enerji A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanlığı

2012 – 2015 OVA A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanlığı

2009 – ...       AKATED (Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği), Onursal Üye
2007 – ...       SAKVA (Sakarya Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı), Yönetim
Kurulu Üyeliği

2006 – 2019 ADASU Enerji A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanlığı
2007 – 2009   Sakarya Kent Konseyi, Yürütme Kurulu Üyeliği
2005 – 2011   Türk Eğitim Vakfı (TEV) , Sakarya Üniversitesi Temsilcisi 
2004 – 2005   Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (ULİK) Yüksekokul Temsilcisi
2003 – 2005   SAÜDEK Sakarya MYO, Kalite Temsilcisi 
2002 – 2005   Staj Komisyonu Üyeliği, SAÜ, Sakarya MYO 


 AKTİF OLARAK GÖREV ALINAN ORGANİZASYONLAR
1. Su Kanunu Hazırlık Çalıştayı (Çalıştay Koordinatörü) 14-16 Ekim 2011 Sakarya
2. Türkiye Belediyeler Birliği, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Bütçe Eğitimi Programı (Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Eğitimi) 25-28 Nisan 2011 Konya
3. İRENEC 2011 İnterational %100 Renewable Energy Conference Resolutions (Assessment of Renewable Energy Resources in Municipalities; Example of Sakarya Metropolitan Municipality) 6-8 Ekim 2011 İstanbul
4. Türkiye Belediyeler Birliği, Belediyeler ve İçmesuyu Yönetimi Bilgilendirme Toplantısı (Su Kirliliğinin Önlenmesi İçin Belediyelerin Alması Gereken Önlemler Sunumu) 9-11 Nisan 2012 Afyon
5. Su ve Kanalizasyon İdareleri İstişare Toplantıları (Stratejik Su Yönetimi Sunumu, Komisyon Çalışmaları) 2006-2012 İstanbul-Ankara-Konya-Gaziantep-İzmir-Kayseri
6. Türkiye Belediyeler Birliği Tunus-Yemen Heyetleri Eğitim Programı (Global ve Bütünleşik Su ve Atıksu Yönetimi Sunumu) 2013 Ankara
7. Türkiye Belediyeler Birliği Yeni Büyükşehirlere Doğru Eğitim Programı (Hizmet Sınırlarının İl Sınırlarına Genişletilmesi ile ‘Su ve Atıksu Yönetimi’ Sunumu) Mart 2014 Ankara
8. Türkiye Belediyeler Birliği 7. Su ve Kanalizasyon İdareleri İstişare Toplantısı (Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürler Komisyonu Başkanlığı) Aralık 2014 Afyon
9. VIII. Dünya Su Forumu ('İçmesuyu Kaynağı Olarak Sapanca Gölü' sunumu) Mart 2018 Brezilya
10. Ulusal Limnoloji Sempozyumu ( 'Sapanca Gölü; Koruma ve Su Kalitesi İzleme Faaliyetleri' sunumu) Ağustos 2018 Sakarya

 BİLİMSEL YAYINLAR
1. Kamu Yönetiminde Stratejik Performansın İzlenmesi; ADASU Örneği", 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16-18 Mayıs 2008, Antalya.
2. "Yerel Yönetim Hizmet Bildirgeleriyle Vatandaş Memnuniyetin Artırılması", KAYFOR 2007, V. Kamu Yönetimi Forumu, Kamusal Bilinç, Kent ve Çevre, Güncel Sorunlar ve Çözümler, 18-20 Ekim 2007, Umuttepe/Kocaeli.
3. "General Framework for Distrubuted Konowledge Managament in Mechatronic Systems", Journal of Intelligent Manufacturing, 15, 511-515, 2004, Sakarya.
4. "İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kavramı ve Kavramla İlgili Yeni Perspektifler" İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, ÇSGB Yayını, Yıl:4, Sayı:22, , Kasım-Aralık 2004.
5. "General Framework for Agent Based Occupational Safety Management ", The Third European Conference On Intelligent Management Systems in Operations, 28th and 29th June 2005, The Lowry, Salford Quays, Greater Manchester U.K.
6. "The Role Of Occupational Health And Safety in Total Quality Management", 4th Research/Expert Conference with International Participation, Quality 2005, 09-12 November 2005, Spa Reumal, Fojnica, Bosnia and Herzegovina.
7. "Knowledge Based Occupational Safety in Manufacturing", IMS'2004, 4th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, September 6-8, 2004, Sakarya.
8. "Knowledge Management in Engineering and An Application on Mechatronics", IMS'2001:Visions for the Future 3rd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, August 30-31 2001, Sakarya.
9. "A Reference Model For Distrubuted Multi-Agent System For Mechanical Design", IMS'2004 4th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems, September 6-8 2004, Sakarya.
10. "İş Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesinde Veri Madenciliğinin (Data Mining) Rolü ". Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı, 15-17 Kasım 2005, Ankara.
11. "E-Safety: For Distrubuted Occupational Environments", IMS'2006 5th International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, May 28-31, 2006, Sakarya.
12. "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bilgi Yönetimi", V. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 3-5 Kasım 2006, Kocaeli.
13. "Computer Based River Decision Support System", International River Basin Management", General Directorate of State Hydraulic Works, 22-24 March 2007, Antalya. 
14. "İş Güvenliğinin Deprem Faktörü Dikkate Alınarak Yönetilmesi ", 10.Ergonomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Uludağ Üniversitesi, 2004, Bursa.
15. "Yeni Teknolojilerde İş Güvenliği Yaklaşımı ve Mekatronik Bir Sistem Üzerinde Uygulama", 10. Ergonomi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Uludağ Üniversitesi, 2004, Bursa.
16. "E-İş Güvenliği: Bir Yönetim Modeli Önerisi", 4. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, SAÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 15-16 Eylül 2005, Sakarya.
17. Stratejik Su Yönetimi; ADASU Örneği, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya.
18. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarında Önleyici Bir Yaklaşım; D-İSGÜM Ölçme ve Değerlendirme Sistemi, 1. Çalışma İlişkileri Kongresi, 6-8 Kasım 2008, Sakarya.
19. ADASU: Su Acil Durum Yönetimi, Türkiye’nin Acil durum Yönetimi Yuvarlak Masa Toplantısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ocak 2008, Ankara.
20. Sapanca Gölü; Temel Sorunlar ve Bir Yönetim Modeli Önerisi, Sapanca Gölü Çalıştayı, Sakarya Üniversitesi, 11 Kasım 2007, Sakarya.
21. Adapazarı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyu Parametreleri ve Verim Değerlerinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmin Edilmesi, S.Açıkalın, R.İleri, R.Keleş, Üniversite Öğrencileri 2. Çevre Sorunları Kongresi, Fatih Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2007, İstanbul.
22. Adapazarı Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Atıksuyunun Karakterizasyonunun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, B.Eren, B.Suroğlu, A.Ateş, R.İleri, R.Keleş, Üniversite Öğrencileri 2. Çevre Sorunları Kongresi, Fatih Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2007, İstanbul.
23. Sapanca Gölü ve Havzası İçin Güncel CBS Veri Altyapısının Oluşturulması, C.Aydöner, K.Güneş, R.İleri, M.Albay, İ.Yolcubal, R.Keleş, İ.Bayram, III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 11-13 Ekim 2010, Kocaeli
24. 6360 ile Su ve Kanalizasyon İdarelerini Bekleyen Sorunlar ve Çözümler, Dr. Rüstem KELEŞ, Türkiye Belediyeler Birliği İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı:790, Şubat 2014.
25. Otoyol Araçlarından Kaynaklanan Çevre Kirliliği ve Sapanca Gölüne Etkileri, Dr. Rüstem KELEŞ, ISEM 2014, 2nd International Symposium On Environment And Morality, Adıyaman University 24-26 Oct. 2014
26. Havza Koruma Modeli ve Temel Yaklaşımlar, Dr. Rüstem KELEŞ, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Yayın No: 95, 2016
27. TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Kurumsal Değerlendirme Raporu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Süreçlerinin Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Rüstem KELEŞ, Eylül 2005
28. Sakarya İli Su Kayıpları ve İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Mikrokirleticilerin Ölçümü ve Değerlendirilmesi, Dr. Rüstem Keleş, Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, 25 - 27 Ekim 2018, Denizli

29. Enerji efficient water resource management and optimisation: A multi agent approach, in: 10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and service systems, Sakarya Universty, Turkey, 2019 , pp. 417-426

30. A Multi Agent-Based Approach for Energy Efficient Water Resource Management, Dr. M. E. Aydın, Dr. Rüstem Keleş, Journal of Computers and Industrial Engineering, July 21, 2020
 
 DERS NOTLARI


 Dr. Rüstem KELEŞ, Stratejik Su Yönetimi, Su Vakfı, İstanbul, 2007

 

‣ BÜYÜK VE ÖZGÜN PROJELER
1. AKÇAY BARAJI: Akçay Deresini besleyen yukarı, orta ve aşağı havzalar üzerinde entegre bir çalışma yapılmıştır. Toplam 53 milyon m3/yıl akım gözlenmiş ve buna göre planlama yapılmıştır. Yukarı havzada baraj, orta ve aşağı havzada iki regülatör inşa edilecektir. İsale hatları üzerine üç noktada HES planlanmıştır. Üç HES’in toplam kurulu gücü 12 MW’tır. Şehrin alternatif içmesuyu kaynağı olacak projeden yıllık 40 Milyon m3 civarında içmesuyu ve kullanılabilir su elde edilecektir. Akçay Barajı Sakarya’nın içmesuyu alternatifi olması ve su ihtiyacının cazibeyle karşılanması bakımından stratejik bir öneme sahiptir.​ Barajın 75 metrelik gövdesi tamamlanmış, HES inşaatları ise devam etmektedir. Akçay Barajı ve HES projesindeki imalatların tamamlanma durumu %90'dır.
 
2. SAKARYA NEHRİ HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ: Sakarya Nehri üzerinde enerji üretilmesi amacıyla 3 adet regülatör ve HES kurulması planlanmıştır;

ADASU Regülatörü ve HES: Kurulu gücü 10 MW’tır. 2013 yılında elektrik üretimine başlamıştır.

Teknik Özellikleri: Tesiste 3 adet yatay kaplan türbin bulunmaktadır.

Debi: 165 m3/sn. Düşü: 6,75 mt.’dir. Yıllık 40-45 milyon kWh elektrik üretimi yapılmaktadır.

3. TARİHİ ÇARK: Sakarya’nın simgelerinden olan Tarihi Çark, 1901 yılına ait kartpostaldan elde edilen görüntüsünden esinlenerek, Kent Park içerisinde aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir.
 
4. SAKARYA NEHRİ - ÇARK DERESİ BAĞLANTISI: Sakarya Nehri ile Çark Deresi’nin birbirine bağlanmasını sağlayan proje, Sapanca Gölü ve Çark Deresi’nin doğal dengesinin korunması, endüstriyel ve tarımsal su ihtiyacının karşılanması vb. birçok alanda önemli faydalar sağlamıştır.
 
5. SAPANCA GÖLÜ KUZEY KUŞAKLAMA KOLLEKTÖRÜ: Sapanca Gölü’nün korunması amacıyla gölün kuzey bölgesinde bulunan yerleşimlerin atıksularının toplanması ve atıksu arıtma tesisine iletilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 
6. TÜBİTAK KAMAG: Sapanca Gölü'nün korunması amacıyla; Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından 'Sapanca Gölü'nün Öncelikli Kirlilik Kaynaklarına Özgü Kontrol Teknolojilerinin Araştırılıp Geliştirilerek Göl Havzası İçin Uyarlanması Projesi' gerçekleştirilmiştir.
 
7. HIZIRİLYAS SU YÖNETİM MERKEZİ ve İLÇE İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ Sakarya ve ilçelerinde 2050 yılı nüfus perspektifi esas alınarak, toplamda 3700 lt/sn kapasiteye sahip içmesuyu arıtma tesisleri kurulumu gerçekleştirilmiştir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkındaki Yönetmeliğe uygun, özellikle Sapanca Gölü’nün metalimniyonda bulunan planktothrix rubencens ve buna bağlı olarak gelişen siyanotoksin sorununu giderebilecek prosesler dikkate alınarak dizayn edilmiştir.

 • Alg Giderimi
 • Yapım süresinin kısalığı
 • İşletme kolaylığı
 • Proses Esnekliği
 • Enerji Tasarrufu
 • Alan Tasarrufu

gibi yatırım maliyeti parametreleri bakımından çok büyük önem taşıyan konularda alanında bir ilktir.

8. PAMUKOVA
Tüm ilçeye, 35 milyonluk yatırımla;

 • 80 kilometre kanalizasyon hattı
 • 10 kilometre yağmursuyu hattı
 • 100 kilometre içmesuyu hattı
 • Atıksu Arıtma Tesisi inşa edilmiştir. Atıksuların Sakarya Nehri’ne deşarjının önüne geçilmiş, ilçenin altyapı sorunu çözülmüştür.

 9. GEYVE
 İlçenin kanalizasyon, yağmursuyu ve içmesuyu sorunu çözülmüştür.

 • 80  kilometre kanalizasyon hattı
 • 11 kilometre yağmursuyu hattı
 • 20 kilometre içmesuyu hattı
 • Atıksu Arıtma Tesisi inşa edilmiş, ilçenin yüz yıllık altyapı ihtiyacı karşılanmıştır.

10. TARAKLI
Yeni Büyükşehir Yasası ile 2014 yılında SASKİ hizmet sınırlarına dahil ola ilçenin altyapı ihtiyacı giderilmiştir.

 • 24 kilometre kanalizasyon hattı
 • 10 kilometre içmesuyu hattı inşa edilmiştir.

11. KARASU
İlçenin tüm içmesuyu şebekesi yenilenmiş ve denizdeki kirliliği önlemek için bölgeye atıksu arıtma tesisi kazandırılmıştır.
Bu kapsamda;

 • 450 kilometre içmesuyu hattı
 • İçmesuyu Arıtma Tesisi (320 m3/sn)
 • Atıksu Arıtma Tesisi inşa edilmiştir.

12. KOCAALİ
2014 Büyükşehir Yasası ile ilçenin tüm altyapı eksiklikleri giderilmiştir.
Bu kapsamda;

 • İçmesuyu Arıtma Tesisi (320 m3/sn)
 • 130 kilometre kanalizasyon hattı
 • Atıksu Arıtma Tesisi inşa edilmiştir.

13. KARAPÜRÇEK
İlçenin altyapı sorunu tamamen çözülmüştür. Bu kapsamda;

 • 130 kilometre içmesuyu hattı
 • 80 kilometre kanalizasyon hattı
 • 4 kilometre yağmursuyu hattı inşa edilmiştir.

 14. KAYNARCA
Bölgede uzun yıllardır yaşanan içmesuyu sorunu çözüme kavuşturuldu. Tüm ilçeye Sapanca Gölü’nden temin edilen birinci sınıf içmesuyu ulaşmaktadır. Çalışmalar kapsamında;

 • 60 kilometre içmesuyu hattı
 • 6 içmesuyu deposu inşa edilmiştir.

 15. ÇELİK İSALE HATTI ve TÜNEL İNŞAATI: Şehre su taşıyan 3 ana isale hattının ihtiyacı karşılamaması sebebiyle yeni bir proje hazırlanmış ve imalat tamamlanmıştır. Diğer 3 hattan farklı bir güzergahta, 480 metrelik tünel açılarak yaklaşık 20 km çelik hat inşa edilmiştir.
 
16. ÇAMDAĞI BARAJI: Şehrin kuzey bölgesinin  gelecek 50 yıllık nüfus projeksiyonu baz alınarak projelendirilen Çamdağı Barajı, yaklaşık 31 milyon metreküplük aktif hacme sahip olacak. Kamu özel işbirliği ile yapılması planlanan barajın planlama, projelendirme ve ÇED süreçleri tamamlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı ile ilgili izin süreçleri devam etmektedir.
 
17. ERENLER - SERDİVAN İÇMESUYU İNŞAATI ( Su Kayıplarının Azaltılması Projesi): Su kayıplarının azaltılmasına yönelik hayata geçirilen proje kapsamında Erenler ve Serdivan ilçelerinde 99 depreminde hasar görmüş, ihtiyacı karşılamayan içmesuyu hatları yenilenmiştir. Çalışmalar kapsamında Erenler ve Serdivan ilçelerinde 235 km içmesuyu hattı imalatı yapılmıştır.
 
18. AKYAZI KUZULUK ALTYAPI İNŞAATI: Akyazı'ya bağlı Kuzuluk mahallesinde yaşanan altyapı sorunu kesin çözüme kavuşturulmuştur. Bu kapsamda;

 • 80 km içmesuyu hattı
 • 60 km kanalizasyon hattı inşa edilmiştir.  

19. AKYAZI KEREMALİ İÇMESUYU ve HES İNŞAATI: 1.200 rakımlı Keremali Dağı zirvesindeki içmesuyunun mahallelere ulaştırılması amacıyla 17 km çelik hat inşa edilmiştir. Proje kapsamında elde edilen düşünün değerlendirilmesi amacıyla da isale hatları üzerine HES yapılmaktadır. Kurulu güç 0,5 MW'dir.
 
20. SAKARYA GÜNEY BÖLGESİ YAĞMURSUYU İNŞAATI: TEİAŞ Kavşağı, Hızırtepe, Modern Sanayi, Güney Mobilyacılar Sitesi'ni kapsayan Erenler'in güney bölgesinin yağmursuyu ihtiyacına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2.500 metrelik 3,5 m genişliğinde ve 1,5 m uzunluğunda kutu kanal inşa edilmiştir. Proje ile bölgenin yağmursuyu sorunu kesin çözüme kavuşmuştur.
 
21.SAPANCA ÜST MAHALLELER İÇMESUYU İNŞAATI: Sapanca'nın yüksek kesimlerinde kalan 11 mahalle için 65 km içmesuyu hattı ve iki içmesuyu deposu inşa edilmiştir. Proje ile entegre olan Memnuniye İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan birinci sınıf içmesuyu bu mahallelere ulaştırılmaktadır. Bölgede yaşanan bulanıklık ve yetersizlik sorunu çözüme kavuşturulmuşturndedir. 
 ‣ SERTİFİKALAR
1. The University Of Sheffield CITY College An International Faculty Of The University Executive Education Centre (EXED) 26 June 2012. CERTİFİCATE; “Negotiation and Intercultural Communication Skills Seminar”.
2. The University Of Sheffield CITY College An International Faculty Of The University Executive Education Centre (EXED) 09 Nisan 2012. CERTİFİCATE; “Executive Coaching Seminar”.
3. The University Of Sheffield CITY College An International Faculty Of The UniversityExecutive Education Centre (EXED) 10 Nisan 2012. Business Administration & Economics Department, CERTİFİCATE; “5th International Strategic People Management Workshop” Taking the “i” Out of Crisis: Leadership&Learning”.
 ‣ İLGİ ALANLARI
• Mühendislik ve Sosyal Bilimlerin Kesiştiği Alanlar
• Su Yönetimi ve Etkin/Entegre Su Yönetim Modelleri
• Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi 
• Bilgi Yönetimi ve Bilgi Yönetim Modelleri
• Yerel Yönetimlerde Bilişim Sistemlerinin Etkin Kullanımı
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Acil Durum Yönetimi
• Yenilenebilir Enerji

mail: r.keles@kmbb.bel.tr