Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2018 tarihli ve 2018/533 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 24.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 23.10.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 3066 ada 2 parseldeki Çocuk Bahçesi tanımlı alanın bir kısmı, Yönetim Merkezi-Belediye Hizmet Alanı tanımlı 2850 ada 1 parsel ve doğusundaki Park Alanı tanımlı alan ve Park Alanı tanımlı 3069 ada 1 parsel ile bu parseller arasındaki 7 metrelik yolların kaldırılarak tek bir imar adası halinde Kamu Hizmet Alanı olarak tanımlanması, 2866 ada 2 parseldeki Park Alanına batısındaki kaldırılan 7 metrelik yolun dahil edilmesi ile Yönetim Merkezi-Belediye Hizmet Alanı tanımlı Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi 1399 ada 2 parselin bir kısmının Park Alanı ve Çocuk Bahçesi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 11.09.2018 tarihli ve 2018/533 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14..01.2018 tarihli ve 2018/45 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 14.10.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat ve Dulkadirğlu İlçeleri Güney Çevre Yolu?nu kesintisiz trafiğe kavuşturabilmek amacı ile Hal Seviyeli, Gar Köprü, Arsan Seviyeli, Sanayi Köprü ve Box Geçişli Lup Dönüşlü Kavşakların imar planına işlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14..01.2018 tarihli ve 2018/45 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarihli ve 2018/511 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 14.10.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi sınırları içerisinde bulunan Abdulhamithan Camii Koruma Alanı ile ilgili olarak, 20.03.2017 tarihli ve 2017/197 sayılı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile Koruma Alanı Sınırları belirlenen alanlarda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarında düzenleme yapılarak, yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.08.2018 tarihli ve 2018/511 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarihli ve 2018/491 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 13.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.10.2018
Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi 394 ada 2 parselin kuzey doğusundaki Tescil Harici Alanın Küçük Sanayi Alanı, Çakallıçullu Mahallesi sınırları içerisinde Tescil Harici Alanın, Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.08.2018 tarihli ve 2018/491 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) , 7(1-e) ve 5393 sayılı kanunun 73. maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarihli ve 2018/371 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.10.2018
Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu Mahallesi, 461 ada 3 parselin kuzey batısında Park Alanı tanımlı kamuya terkli alanın, Rekreasyon Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2018 tarihli ve 2018/371 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarihli ve 2018/505 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.10.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Göllü-Sarıkaya Mahalleleri 257 Hektarlık Alan içerisinde, Küçük Sanayi Alanı, Sektörel Çalışma Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Ticaret Alanı, Karma kullanım Alanı, Orta Yoğun Gelişme Konut Alanı, Eğitim Alanı, Park Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, İbadet Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Yönetim Merkezi, Spor Tesis Alanı ve Yol Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.08.2018 tarihli ve 2018/505 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarihli ve 2018/484 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.10.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Turan Mahallesi, 1741 ada 2, 3 ve 69 parseller ve Kurtuluş Mahallesi 1785 ada 86, 93, 110 ve 111 parseller ile Kamuya Terkli Alanın bir kısmının Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlanması, 1741 ada 69 parselin batı cephesinde Otopark Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.08.2018 tarihli ve 2018/484 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 2863 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre onanmıştır

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2018 tarihli ve 2018/454 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 10.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 09.10.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, Sosyal Tesis Alanı ve Park tanımlı 1154 parsel ve kuzeyinin, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Ticaret Alanı ve Park Alanı olarak yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2018 tarihli ve 2018/454 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarihli ve 2018/497 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 10.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 09.10.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, Konut Alanı, Park Alanı, Yol Alanı ve Kanal Alanı tanımlı 6030 ada 5 parselde, Kanalın parselin ortasından geçmesinden dolayı yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.08.2018 tarihli ve 2018/497 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarihli ve 2018/509 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 10.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 09.10.2018
Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Orta Yoğun Konu Alanı tanımlı 1224 ada 1, 2, 3, 10, 11 ve 12 parsellerin, Eğitim Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.08.2018 tarihli ve 2018/509 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2018 tarihli ve 2018/449 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 10.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 09.10.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yusufhacılı Mahallesi, 717, 718, 719, 720 ve 724 parsellerin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2018 tarihli ve 2018/449 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2018 tarihli ve 2018/453 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 06.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 05.10.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi, Üniversite Alanı, Park ve Ağaçlandırılacak Alan tanımlı, 657 ada (1571 Ada 21 Parsel) ve çevresinin, Konut Alanı, Küçük Sanayi Sitesi Alanı, Park Alanı ve Ağaçlandırılacak Alan olarak yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2018 tarihli ve 2018/453 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2018 tarihli ve 2018/458 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 06.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 05.10.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 1490 ada 330 parselin batısında bulunan Park Alanı ve Yolun, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2018 tarihli ve 2018/458 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 04.09.2018 tarih ve 2018/500 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.09.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.10.2018
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi, Ulutaş mahallesi 101 ada 1 nolu parsel, 102 ada 1 nolu parsel, 130 ada 1 nolu parsel, Budaklı mahallesi 124 ada 1369 nolu parsel, 147 ada 4 nolu parsel, Göllü mahallesi 128 ada 1 nolu parsel, 129 ada 1, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, Kılağlı mahallesi 136 ada 517 nolu parsellere ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 39. Maddesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 04.09.2018 tarih ve 2018/500 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Ekler:

1

Paylaşın