Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarihli ve 2019/69 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 13.03.2019 Askıdan iniş tarihi: 11.04.2019
Kahramanmaraş İli; Dulkadiroğlu İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 4270 ada 8 parsel ile 884 ada 19 parsellerin Konut Alanı tanımlı kısımlarının Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2019 tarihli ve 2019/69 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2019 tarihli ve 2019/132 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 05.03.2019 Askıdan iniş tarihi: 03.04.2019
Kahramanmaraş İli; Dulkadiroğlu İlçesi, Y.Gazipaşa Mahallesi, BAKDEA (Bugünkü Arazi Kullanımı Devam Ettirilecek Alan), Kısmen Taşıt Yolu ve kısmen Dere Alanı tanımlı, 978 ada 54 parselin kuzeybatısında kalan alanın, Sağlık Tesisi Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarihli ve 2019/132 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) ve 7(1-n) maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2019 tarihli ve 2019/136 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 01.03.2019 Askıdan iniş tarihi: 01.04.2019
Kahramanmaraş İli; Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi, Sanayi Alanı tanımlı, 204 ada 10 parselin güneyindeki 10 metrelik Taşıt Yolu kaldırılarak, Sanayi Alanına katılması, 204 ada 10 parselin, batısından 10 metrelik Trafik Yolu açılarak. 10 ve 15 metrelik yollara bağlanması, 761 parselin güneyinden geçen Trafik Yolunun kenarındaki Ağaçlık Alanının, Park Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarihli ve 2019/136 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2019 tarihli ve 2019/109 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 01.03.2019 Askıdan iniş tarihi: 01.04.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Kürtül Mahallesi, Katı Atık Depolama Tesis Alanı İçerisinde Üretilen Elektrik Enerjisinin Aktarılması amacı ile Trafo Alanı ve Alt Yapı Alanı tanımlanmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarihli ve 2019/109 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c ve 7/i maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2019 tarihli ve 2019/115 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 01.03.2019 Askıdan iniş tarihi: 01.04.2019
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Turan Mahallesi, Konut Alanı tanımlı, 1746 ada 12 ve 14 parsellerin, Yol olarak tanımlanmasına ilişkin, Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarihli ve 2019/115 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 7(1-g) maddeleri ve 2863 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2019 tarihli ve 2019/138 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 29.03.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi, Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı içerisinde, Karma Kullanım Alanı tanımlı, 5733 ada 1 parselin bir kısmının 7 metrelik Yaya Yolu, 5733 ada 2 parselin, bir kısmının Akaryakıt İstasyonu, diğer kısımların Karma Kullanım Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarihli ve 2019/138 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 7(1-e) maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2019 tarihli ve 2019/127 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 29.03.2019
Kahramanmaraş İli; Çağlayancerit İlçesi, Oruçpınar Mahallesi, 17.07.2017 tarihli ve 2017/440 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Onanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 28.06.2013 tarihinde onaylanan Mikro Bölgeleme Etüt raporunda , `Uygun Olmayan Alan ve Önlemli Alanlar? olarak sınıflandırıldığından, 13 adet türbin alanı ve şalt sahasının kaldırılarak, Uygun Alan ve Önlemli Alan içerisinde kalan yeni Oruçpınar Mahallesi Cerit RES 9 adet türbin alanı ve 10 metrelik Taşıt Yolu tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarihli ve 2019/127 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2019 tarihli ve 2019/113 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 28.03.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Tekir Mahallesi, 310 ada 1 Parselde (Eski 101 ada 318 parsel) Kadastro yenileme çalışmaları olduğu ve parsel sınırlarında değişiklik olduğundan dolayı, 15.05.2018 tarih ve 2018/293 sayılı 1/5000 ölçekli nazım imar planı iptal edilerek, yeni kadastro sınırına göre Sosyal Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarihli ve 2019/113 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2019 tarihli ve 2019/121 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 28.03.2019
Kahramanmaraş İli; Türkoğlu İlçesi, Türkoğlu (Merkez) Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki ve çevresindeki yollarda yeniden düzenleme yapılması ve Küçük Sanayi Sitesi içerisinde Servis Yolları oluşturulmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarihli ve 2019/121 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin tarafından 18.02.2019 tarihli ve 2019/110 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 28.03.2019
Kahramanmaraş İli; Türkoğlu İlçesi, Merkez Mahallesi, Trafo Alanı tanımlı, 118 ada 13 parselin, Konut Alanı, Meskun Konut Alanı tanımlı, 498 ada 1 parselin, bir kısmının Park Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarihli ve 2019/110 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarihli ve 2019/43 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 26.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 27.03.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 4065, 4071, 4075 ve 3147 parsellerin bulunduğu Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı tanımlı imar adası ile güneyinde bulunan imar adası arasındaki mesafenin, söz konusu parsellerin bulunduğu imar adasının kuzeye doğru kaydırılarak 25 metrelik yol aksının en dar yerinde 30 metreye çıkartılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2019 tarihli ve 2019/43 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2019 tarihli ve 2019/80 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 26.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 27.03.2019
Kahramanmaraş İli; Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Park Alanı, Yaya Yolu ve Kaldırım tanımlı, 2239 ada 1 parselin bir kısmının Karma Kullanım Alanı olarak tanımlanması, Şeyhadil Mahallesi Yaya Yolu ve Kaldırım tanımlı, 1810 ada 4122 ada güneyinde bulunan Alanın Park Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.02.2019 tarihli ve 2019/80 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarihli ve 2019/44 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 26.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 27.03.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 4065, 4071 ve 3147 parseller ile 4139 ada ve çevresinde 10 metre tanımlı yolun 15 metre olarak tanımlanması, parsellerin cephe hattında düzenleme yapılması ve 15 metrelik yolda Otopark cebi tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2019 tarihli ve 2019/44 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2019 tarihli ve 2019/88 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 26.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 27.03.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi, İbadet Alanı tanımlı 6327 ada 1 parsel ile Park Alanı tanımlı doğusunda, kısmen Orta Yoğunluklu Konut Alanı, kısmen Park ve Yol tanımlı, 6990 ada güneydoğusunda, kısmen Az Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, kısmen Yaya Yolu ve Park tanımlı, 6147 adanın kuzeyi ve çevresinde, yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.02.2019 tarihli ve 2019/88 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2019 tarihli ve 2019/86 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 26.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 27.03.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Fatih Mahallesi, Merkezi İş Alanı ve kısmen Yol tanımlı, 7908 ada 1 parselin, kuzeyinde bulunan Otopark Alanın kaldırılarak, adanın güneyinde tanımlanması ve imar ada sınırlarında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.02.2019 tarihli ve 2019/86 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2019 tarihli ve 2019/79 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 26.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 27.03.2019
Kahramanmaraş İli; Türkoğlu İlçesi, Hopurlu Mahallesi, 246 ada 1 parselin, Seyrek Yoğunluklu Konut Alanı ve batısında 10 metrelik Yol tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.02.2019 tarihli ve 2019/79 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1
Bu kategoride görüntülenecek ilan yok

Paylaşın