Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 14.04.2022 tarih ve 2022/04-12-f sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 20.05.2022 Askıdan iniş tarihi: 20.06.2022
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Hayrullah Mah. 3968 ada 8 ve 13 parseller ile 3967 ada 13 parsele ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun, 7(b) maddeleri uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 14.04.2022 tarih ve 2022/04-12-f sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 14.04.2022 tarih ve 2022-04/12-p sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 20.05.2022 Askıdan iniş tarihi: 20.06.2022
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Şeyhadil Mah.3539 ada 14 parsel kuzeyine ilişkin olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 5216 sayılı Kanunun (7-b) maddesi uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 14.04.2022 tarih ve 2022-04/12-p sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.04.2022 tarihli ve 2022/04-(12/a) sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 18.05.2022 Askıdan iniş tarihi: 16.06.2022
Türkoğlu İlçesi, Çakallı Hasanağa mahallesi, 118 ada 1, 2, 3, 4 ve 53 nolu parsellerin imar ada kenar çizgilerinin kadastro parsel sınırına çekilmesi yönünde ve hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.04.2022 tarihli ve 2022/04-(12/a) sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.04.2022 tarihli ve 2022-04/12-b sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 17.05.2022 Askıdan iniş tarihi: 15.06.2022
Andırın İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 175/1, 178/5 parseller, 108, 137, 138 adalar ve Yenimahalle 177 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 parsellerde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi ne İlişkin İtiraz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.04.2022 tarihli ve 2022-04/12-b sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi?nin, 10.03.2022 tarih ve 2022/03-09-m sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 17.05.2022 Askıdan iniş tarihi: 15.06.2022
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Üngüt Mah. 4765 ada doğusu, 4775 ada kuzeyi, 4789 ada kuzeyi, 4594 ve 4593 ada batısı, 4765 ada 3 parsel doğusu ve 4768 ada doğusuna ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun, 7(c) ve 7 (m) maddeleri uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 10.03.2022 tarih ve 2022/03-09-m sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.04.2022 tarihli ve 2022-04/12-r sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.04.2022 Askıdan iniş tarihi: 30.05.2022
ulkadiroğlu İlçesi Güneşevler Mahallesi nde 1/5000 Ölçekli İlave+ Revizyon Nazım İmar Planı, Güneşevler Mahallesi 1144 Parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Onikişubat İlçesi Kılavuzlu Mahallesi?nde Millet Bahçesi, Spor Alanı ve Park Alanı Tanımlanmasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Dulkadiroğlu Yenişehir Mahallesi nde Büyükşehir Belediyesi ne Ait Parsellerde Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.04.2022 tarihli ve 2022-04/12-r sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) ve 7(c) maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 14.04.2022 tarih ve 2022-04/12-t sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.04.2022 Askıdan iniş tarihi: 30.05.2022
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi Yedikuyular Kayak Merkezi 151 ada 1 parsel, 152 ada 2 parsel, 154 ada 1-2-3 parseller ve 159 ada 2 parseller ile alakalı olarak hazırlanan,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 5216 sayılı Kanunun (7-b) ) maddesi uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 14.04.2022 tarih ve 2022-04/12-t sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.04.2022 tarihli ve 2022-04/12-s sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.04.2022 Askıdan iniş tarihi: 27.05.2022
Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi 598 Ada 5, 85 ve 91 Parsellerde Tanımlı Spor Alanının Yapılaşma Koşullarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.04.2022 tarihli ve 2022-04/12-s sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(c) ve 7(m) maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.04.2022 tarihli ve 2022-04/12-y sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 22.04.2022 Askıdan iniş tarihi: 23.05.2022
Andırın İlçesi Alanlı Mahallesi 119 ada 273, 274, 275, 276, 278, 279, 281, 295, 389, 390, 396, 398, 420 Nolu Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve Nazım İmar Planı Değişiklik Teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.04.2022 tarihli ve 2022-04/12-y sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1
Bu kategoride görüntülenecek ilan yok
login