Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin 21.04.2021 tarih ve 2021/4-6/t sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 06.05.2021 Askıdan iniş tarihi: 04.06.2021
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi 0 ada 187, 189, 192, 1043, 1158 ve 1159 nolu parsellerin yol ve Sosyal Tesis Alanı tanımlanması şeklinde hazırlanan imar planı değişikliği (1/5000), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7(b) maddesi uyarınca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin 21.04.2021 tarih ve 2021/4-6/t sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.04.2021 tarihli ve 2021/04-06(r) sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 06.05.2021 Askıdan iniş tarihi: 04.06.2021
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Hayrullah Mahallesi 9683 Ada 4 Nolu Parselin Kuzeyindeki Alanda 7 Metrelik Yaya Yolu Tanımlanmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.04.2021 tarihli ve 2021/04-06(r) sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7(c) ve 7(l) maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 31.03.2021 tarihli ve 2021/03-(6/t) sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.04.2021 Askıdan iniş tarihi: 28.05.2021
Türkoğlu İlçesi, Çakallı Hasanağa mahallesi, 117 ada 1, 2 nolu parseller ve yakın çevresinin ada kenar çizgilerinin parsel sınırlarına göre düzenlenmesi yönünde 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 31.03.2021 tarihli ve 2021/03-(6/t) sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 31.03.2021 tarih ve 2021/03-6/u sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 21.04.2021 Askıdan iniş tarihi: 20.05.2021
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Hacımustafa mahallesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (PİN:NİP-46383506) değişikliği, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun, 7(b) maddesi uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 31.03.2021 tarih ve 2021/03-6/u sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 24.02.2021 tarihli ve 2021-02/09-k sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 21.04.2021 Askıdan iniş tarihi: 20.05.2021
Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Büyükyapalak Mahallesinde enerji nakil hattına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 24.02.2021 tarihli ve 2021-02/09-k sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin 24.02.2021 tarih ve 2021/2-9/g sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 15.04.2021 Askıdan iniş tarihi: 14.05.2021
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Merkez Mahallesi 942 ada 1 parsel ve 672 ada 1 parselleri kapsayan alanda, parseller arasındaki yolun Sosyal Tesis alanına dahil edilmesi şeklinde hazırlanan imar planı değişikliği (1/5000), 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7(b) maddesi uyarınca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin 24.02.2021 tarih ve 2021/2-9/g sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 31.03.2021 tarihli ve 2021/03-(6/f) sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 13.04.2021 Askıdan iniş tarihi: 12.05.2021
Kahramanmaraş İli; Ağcalı Mahallesi(Tapuda Karamanlı), 5968 ada 1 nolu parsel kuzeyinde yer alan trafo ve su deposu yerlerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 31.03.2021 tarihli ve 2021/03-(6/f) sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 31.03.2021 tarih ve 2021/03-06-m sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 13.04.2021 Askıdan iniş tarihi: 12.05.2021
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Kılavuzlu Mah. 7751 ada 69 parsele ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun, 7(b) maddesi uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 31.03.2021 tarih ve 2021/03-06-m sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 31.03.2021 tarih ve 2021/03-06-n sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 13.04.2021 Askıdan iniş tarihi: 12.05.2021
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Üngüt Mah. 4950 ada 19 parsele ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun, 7(b) maddesi uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 31.03.2021 tarih ve 2021/03-06-n sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 13/04/2021 tarih ve 2021/15-6 sayılı Kararı

Askıya çıkış tarihi: 22.04.2021 Askıdan iniş tarihi: 22.05.2021
Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Aksu mahallesi 116 ada 2/A nolu parsel ile 203 ada 1 nolu parsele ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 19uncu maddesi, İmar Kanununun 18inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25inci maddesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 13/04/2021 tarih ve 2021/15-6 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5

Paylaşın