Buradasınız

AKMOD

AKMOD (Arama Kurtarma Moral Destek) ve Gönüllü İtfaiyecilik Birimi

 

               a) Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bütün kurum ve kuruluşlar ile halkın katılımlarıyla oluşturan AKMOD (Arama kurtarma ve moral destek birimi) faaliyetlerini yürütmek,

               b) AKMOD’a bağlı olarak tamamen gönüllülerden oluşturulan, uzman arama kurtarma ekiplerinin kurulup, teşkilatlandırılması doğal afet, arama kurtarma, yangın, ilk yardım, KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer tehlikeli maddeler) gibi görevleriyle ilgili konularda her türlü eğitimlerinin yaptırılması, arama kurtarma malzemeleri ve giysilerinin alınması ve bakımını yapmak,

               c) AKMOD’a bağlı olarak tamamen gönüllülerden oluşturulan çekirdek kadronun eleman sayısı her mahalleye en az 6’şar kişilik bir kurtarma ekibi ve gönüllü itfaiye ekibi olacak şekilde belirlemek.1 adet de yurt içi ve gerektiğinde yurt dışında görev yapacak tam donanımlı 42 kişiden müteşekkil mobil arama kurtarma ekibi oluşturmak,

               d) Bütün mahallelerde muhtarlar başkanlığında 30’ar kişilik AKMOD gönüllüsü mahalle arama kurtarma ekipleri oluşturmak. Bu ekiplere yangın, KBRN ve afet zararlarını azaltmaya yönelik eğitimler vermek. İl genelindeki mahalle afet gönüllülerine fay hattına yakınlığı ve risk durumuna göre öncelik vererek muhtemel afetlerde kullanılmak üzere, “yelek, kazma, kürek, demir makası, yangın söndürme tüpü v.b.” yeteri miktar malzemeyi temin edip muhtarlara zimmetlemek,

              e) Okullarda ve mahallelerde; yangın güvenliği, doğal afet, KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer tehlikeli maddeler) ile ilgili farkındalık eğitimleri vermek,

f) Gönüllü İtfaiyecileri yetiştirmek ve her türlü afetlerde en hızlı ve bilinçli müdahaleyi yapabilmek için okullarla ve tüm kurumlarla işbirliği içerisinde 18-65 yaş arası Gönüllü İtfaiyecilik, 14-17 yaş arası Gençlik İtfaiyesi ve 7-13 yaş arası İtfaiye Çocuk Kulübü ve 5-6 yaş arası Minik kahramanlar gönüllü itfaiyecilik teşkillerinin oluşturulması eğitimi ve güncellenmesini sağlamak,

 g) AKMOD gönüllüsü ve Gönüllü itfaiyeci olmak isteyen kişilerin bilgilerinin kayıtlarını tutmak ve güncellemek

 h) Gönüllülere spor, dağcılık, yüzme ve suda arama kurtarma, disiplin koordinasyon eğitimleri vermek.

  ı) Müdahale Şube Müdürlüğü koordinesinde AKMOD ve Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri;

  1) Ev, işyeri, araç, orman yangını gibi her türlü yangınlara ilk müdahale etmek ve söndürme çalışmalarında İtfaiyeye yardımcı olmak,

  2) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmede ve ilk yardım hizmetlerini yürütmede itfaiye ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine ekiplerine yardımcı olmak,

  3) Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,

  4) İtfaiye Daire Başkanlığı’nın yapacağı eğitimlere, tatbikatlara, arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak,

  5) Yurt içi ve dışındaki yangın ve afetlere müdahale etmeye yardımcı olmak vb. görevleri yerine getirmek için gönüllülerle iletişim kurarak arama kurtarma ekiplerini organize etmek.

 j) AKMOD ve İtfaiye Gönüllülerinin arama kurtarma çalışmaları, tatbikatlar, eğitim, spor, moral ve kaynaşma gezisi gibi tüm faaliyetlerinde; arama kurtarma teçhizatlarını ve kıyafetlerini, ulaşım, konaklama, iaşe ve görevleri esnasında ortaya çıkan diğer ihtiyaçlarının finansmanın belediye tarafından karşılanır.

 k) Büyükşehir yasasıyla birlikte eski adı köy olup da mahalleye dönüşen mahallelerimizde AKMOD ve Gönüllü İtfaiyeci teşkilleri kurmak, doğal afet, arama kurtarma, yangın, ilk yardım, KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer tehlikeli maddeler) gibi eğitimler vermek, tatbikatlar yapmak ve bu eğitim-tatbikatların il geneline yayılmasını sağlamak.

 

Paylaşın