Buradasınız

Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü

TOPLU TAŞIMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Amacımız; toplu taşımayı ulaşımda tercih haline getirmek.

http://ulasim.kahramanmaras.bel.tr/images/otobus02.jpg


 

MİSYON

Kahramanmaraş kentinin toplu taşıma gereksinimlerini halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve hayatını kolaylaştırmak için ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde günümüz teknolojisinin bütün imkânlarını kullanarak en yüksek düzeyde kaliteli, güvenli, konforlu, emniyetli, ekonomik, çevreye duyarlı ve hızlı bir şekilde toplu taşıma hizmetlerini karşılamaktır.

VİZYON

Halkımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak, memnuniyetlerini sürekli arttırmak, Kahramanmaraş kentinin Toplu taşıma altyapısını Uluslararası standartlara ulaştırmaktır.

GÖREV VE YETKİLERİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu gereği, şehir içi toplu taşım sistemini Belediye araçlarıyla veya özel toplu taşım araçlarıyla planlamak ve yürütmek.

 • Toplu taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlar ve takip etmek.
 • Toplu Taşıma düzenlemeleri konusunda UKOME’ teklif sunar, Yönetmeliklere uygun yapılmasını denetlemek.
 • Toplu Taşıma sorunları ve kurum, kuruluş ve kişilerden gelen önerileri, talepleri ve şikâyetleri inceleyerek uygun görülen düzenlemeleri yapmak.
 • Şube Müdürlüğüne ait araç parkının, makinelerin, ekipmanların ve taşınır/ taşınmazların bakım ve onarımını yapmak.
 • Taşımacılık sistemleri hakkında fizibilite, araştırma/ geliştirme çalışmalarını yapmak.
 • Resmi daireler ve vatandaşlardan gelen talep üzerine imkanlar ölçüsünde toplu taşıma araçları temin etmek.
 • Yeni açılan yerleşim bölgelerine ve vatandaşlardan gelen taleplere göre hat, güzergah ve saat çizelgelerini hazırlatarak gerektiğinde ve onay vermek.
 • Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki toplu taşım araçlarının (belediye, ihaleli ve özel halk otobüsleri) denetimini yaptırmak.
 • Toplu taşım araçlarının güzergâhlarında meydana gelebilecek kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmalarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla (KASKİ, Karayolları, TEDAŞ, Türk Telekom, ARMADAŞ) koordinasyon kurarak, alternatif yol ve güzergâhlar için öneri sunmak.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş çalışma şekil ve esaslarına uymadığı tespit edilen toplu taşım araçlarına ve sahiplerine, ilgili yönetmelik kapsamında oluşturulmuş komisyon marifetiyle cezai işlem uygulamaları yapılmasını sağlamak.
 • Toplu taşıma hizmetlerine yönelik gelen şikâyet, talep ve önerileri değerlendirmek.
 • • Toplu taşıma araçları için indirme ve bekleme cepleri yapılacak yerler için öneriler sunmak.
 • Kentte toplu ulaşım sorunları ile ilgili kurum kuruluş ve kişilerden gelen öneri ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri ve düzenlemeleri yapmak ve yaptırmak.
 • Toplu ulaşım sistemlerinin en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak.
 • Toplu taşıma araçlarına yönelik model ve tasarımlar geliştirmek.
 • Toplu ulaşım düzenlemeleri konusunda gerektiğinde yönetmelik ve yönerge hazırlamak, uygulamasını sağlamak ve denetlemek.
 • Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin UKOME' de görüşülmesi gereken konularla ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak ve taleplerde bulunmak
 • Toplu taşıma mevzuatının belediyelere verdiği görev ve yetkilerin metropol alan içinde Büyükşehir Belediyesince kullanılması gereğini göz önünde bulundurmak suretiyle uygulamaya dair görüş bildirmek ve gerektiğinde yönlendirici kararlar alınmasını sağlamak ve uygulamayı takip etmek.
 • Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin her türlü araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak projeler önermek bu konuda çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Büyükşehir Belediye Başkanının vereceği görevleri ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde yerine getirmek yönündeki görevleri yapmaktadır. Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görevini sürdürmektedir. 

Bilgi almak veya şikayette bulunmak isteyenler Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü iletişim bilgileri

 

MÜDÜR

 

3029

TOPLU TAŞIMA SEKRETERİ VE KALEM  

3027

OTOBÜS KONTROLÖRÜ

 

3030

KAHRAMANKART BİLGİ HATTI

 

3007

HPRS SEKRETERYA VE KALEM

 

3018

TOPLU TAŞIMA BİLGİ HATTI

 

3020 - 3024

OTOBÜS ŞİKAYET HATTI

  ALO 153

WHATSAPP DESTEK HATTI

  0531 082 00 22