Buradasınız

Malik Ejder Türbesi

MALİK EJDER TÜRBESİ

Şehrin güneyinde, Adana yolu üzerinden merkeze 6 km uzaklıktaki Aksu Mahallesi sınırlarında bulunan yapının aslen 1201 yılında yaptırıldığı bilinmektedir. Kumaşır Gölü’ne bakan tepede yer alan yapı; merkezi planda küçük mescidi, türbe kısmı ve çevre düzeni ile atıl durumdan kurtarılmış, ziyarete açılmıştır. Türbenin bulunduğu tepe, ziyaretçilere uhrevi bir ortamda huzur veren bir mekân olmakla birlikte, fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf meraklıları için müthiş bir Kahramanmaraş panoraması sunmaktadır. Şehrin İslam ile müşerref olduğu sırada küffar ile yapılan savaşlarda Hz. Ali’nin komutanı, kahramanlığıyla ün salmış olan sahabeden Malik Ejder, şehrin kuşatılması sırasında büyük fedakarlık gösteren İslam komutanlarındandır. Türklerin bölgeyi fethinden sonra Hz. Ali’ye olan yakınlığı ve şehrin İslam ile tanışmasına vesile olmasından dolayı bölgeye türbesi inşa edilmiştir. Yakın zamanda türbe kısmı, küçük mescidi ve çevresinde yapılan onarımla atıl halden kurtarılmıştır.