Buradasınız

Kent Zararlıları ile Mücadele

KENT ZARARLILARI (ZOONOZ VE VEKTÖR) İLE MÜCADELE HİZMETLERİ

İçinde yaşadığımız dünya milyonlarca biyolojik çeşitliliğe sahip canlı türünü barındırmakta, besin zinciri ilişkisi ile canlı türlerinin varlıklarını kendi doğa koşullarında birbirlerine karşı dengelemektedir.

Doğal dengenin bozulması sonucu sayıları insan toplumuna zarar verecek şekilde artan haşerelere karşı yapılacak mücadelede temel prensip; Doğada yaşamın ve doğal dengenin korunmasıdır.  Bu nedenle öncelikle fiziksel ve biyolojik kontrol yöntemleri esas alınır. Bu yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda veya uygulanan yöntemlerin etkisini arttırmak amacıyla kimyasal kontrol yöntemleri uygulanır.

Sağlık hizmetleri genel olarak sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi ile sağaltımı için yapılan çalışmalar anlamında kullanılır. Bu hizmetler;

 • Koruyucu sağlık hizmetleri
 • Tedavi edici sağlık hizmetleri
 • Rehabilitasyon hizmetleridir.

Kent zararlıları ile mücadele koruyucu sağlık hizmetlerinin bir grubu olan çevreye ve yaşam alanlarına yönelik hizmetlerde yer alır. Çevreye ve yaşam alanlarına yönelik hizmetlerin amacı, çevremizde sağlığı olumsuz etkileyen biyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri yok ederek veya kişilerin bu etkenlerden korunmasını sağlayarak çevreyi olumlu hale getirmektir.

AMACIMIZ;

 • Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında insanlara hastalık bulaştıran , bedensel ve psikolojik rahatsızlık yaratan , zoonoz ve vektörel kaynaklı zararlı popülasyonunu kontrol altına alarak, çevre ve halk sağlığının korunmasına katkı sağlamaktır.
 • Kent zararlıları ile mücadelede temel ilkemiz, insan ve çevre sağlığını göz önünde tutarak, doğal dengeyi bozmadan zararlı böcek popülasyonlarını mümkün olduğunca ve uzun süre ekonomik zarar seviyesinin altında tutmaktır.
 • Bilinçli ve ekolojik dengeyi gözetecek uygulamalar çerçevesinde mücadelede bulunmak

         HEDEFİMİZ;

 • Toplum ve çevre sağlığı üzerinde fizyolojik, fiziksel ve ruhsal rahatsızlık yaratan, hastalık etmeni bulaştıran vektörlerle mücadele ederek oluşabilecek maddi kayıp ve sağlık sorunlarının önüne geçmektir.

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERE MÜCADELESİ

Pek çok hayvan ve insan hastalığının nedeni, böcekler ve kemirgenler tarafından taşınan organizmalardır. Haşere mücadelesinin önemini, tarih boyunca sıtma, veba gibi haşerelerin taşıdıkları hastalıklardan dolayı, hayatını kaybeden milyonlarca insan ve kaybolan medeniyetler yeterince açıklamaktadır.

Haşere Kontrol Mücadelesinin Önemi

 1. Çevre Sağlığı Yönünden: Kent zararlıları ile mücadelenin en önemli amacı yaşadığımız çevrede daha sağlıklı yaşam alanlarının oluşmasını sağlamaktır. Bu nedenle çevre sağlığının önemi kent zararlıları ile mücadelenin temel taşlarından biridir. Kent zararlıları ile mücadele iki temel amaca hizmet etmektedir.
 • Sağlıklı ve modern yaşam alanları oluşturmak
 • Dolaylı olarak sağlık ile insan ve hayvan sağlığına dayalı ekonomik problemleri önlemektir.
 1. Vektör Hastalıkları Yönünden: Haşereler vektör olarak taşıdıkları bulaşıcı hastalıkları değişik konaklara uğramaları nedeniyle canlılar arasında sürekli bir transfere neden olurlar. Kent zararlıları ile mücadelenin en önemli nedeni vektör hastalıklarını önleme çabası olmalıdır. Zira yüzyıllar boyunca insanoğlunu tehdit eden vektöriyel hastalıklar bugün bile gelişmiş ülkeler de dahil birçok ülkede sorun oluşturmaya devam etmekte ve insan sağlığını tehidt etmektedir.

KENT ZARARLILARI İLE MÜCADELENİN AMACI

 • Kentlerde sağlıklı bir çevre ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması
 • Ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanmasına katkıda bulunmak
 • Halkın haşere ike karşılaştığı olumsuz sağlık riskini ortadan kaldırmak
 • Sürekli olarak çevre-sağlık eğitimi konularında vatandaşlarımızın katılımı sağlamak

MÜCADELE ETTİĞİMİZ KENT ZARARLILARI

Halk sağlığının korunması kapsamında mücadele edilen zararlılar;

 • hamam böceği
 • kara sinek, tatarcık sineği
 • bit, pire, tahtakurusu
 • örümcek, kırkayak
 • akrep
 • kene

gibi insanlarla ortak yaşam alanı paylaşan canlılardır.

HİZMET STANDARDIMIZ

Kurum olarak yaşam alanlarının haşerelerden arındırılmasında sizlere yardımcı olmak ve bu mücadeleyi yürütürken uzman personelimiz eşliğinde halk sağlığını, ekolojik çevreyi ve hedef dışı canlıları koruyan ürünler/yöntemler kullanarak yüksek kalitede yaşam alanları sunabilmektir.

FAALİYETLERİMİZ

İlimiz genelindeki kene, pire, fareler, hamamböcekleri, akrep, yılan gibi canlılara karşı mücadele veren birimimiz özellikle eski mahallelerdeki harabe, metruk yapılarda  vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmektedir.

Aynı zamanda ;  belediyemiz hizmet binası başta olmak üzere ; Mezarlıklar, Taziye Evleri, Kütüphaneler, Müzeler, Parklar, Otobüs Terminali, Hayvan Kesim Yerleri, Canlı Hayvan Satış Yerleri ve Camiiler gibi halkın ortak kullanım alanları da mücadele verilen hizmet alanlarıdır.

Veterinerlik İşleri ve Mezbahalar Şube Müdürlüğü ; ilimizdeki 229 mahallede ve ACİL durumlarda ilçelerde salgın hastalıklara vektörlük eden haşerelere karşı, özellikle Kene popülasyonunun artması durumunda müdahale edebilmektedir.

Biyolojik ilaçla mücadele mümkün değilse, kapalı alanlarda ve insanların yoğun olarak bulunmadığı ortamlarda kimyasal ilaçlarla da uygulama yapılabiliyor. Bunu konusunda uzman personel gözetiminde, eğitimli saha ilaçlama personeli ile yapıyoruz.

ÇALIŞMALARIMIZ

 1. Vektörle Mücadele
 • 2012 yılında 573
 • 2013 yılında 1.124
 • 2014 yılında 1.713 adreste vektörle mücadele çalışması yürütüldü.
 1. İlimiz genelinde fare ve sıçanlara karşı yaklaşık 30.000 rögar kapağının açılarak ilaçlanması ve kontrolü yapılmıştır.
 2. Kentsel dönüşüm yapılan alanlarda kemirgen kontrolü: 2014
 3. Tabakhane ve ayakkabıcılar sitesinde kemirgen kontrolü:2014

DEVAM EDEN ÇALIŞMALARIMIZ

 1. Rutin ilaçlama faaliyetleri
 2. Mücadele sırasında karşılaşılan zararlıların tür tespit çalışmaları devam etmektedir.
 3. Halk Sağlığına zarar veren vektörlere karşı muhtarlara ve vatandaşa eğitim seminerleri verilerek bilgilendirme broşürleri dağıtılacaktır.

 

PLANLANAN ÇALIŞMALAR

Vektörlerin  üreme alanlarının tespiti ve Vektörel kaynaklı hastalıkların takibi yapılarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri aracılığıyla haritalandırılıp, Kurumlar Arası Entegrasyon kapsamında haşere ile mücadele çalışmaları planlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Paylaşın