Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin, 26.08.2020 tarih ve 2020/07-08(d) sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 15.09.2020 Askıdan iniş tarihi: 14.10.2020
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Çokyaşar mahallesi, 246 ada 1 parsel sayılı taşınmazla alakalı olarak hazırlanan,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, 5216 sayılı Kanunun 7c ve 7n maddeleri uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin, 26.08.2020 tarih ve 2020/07-08(d) sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.08.2020 tarihli ve 2020/07/8-n sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.09.2020 Askıdan iniş tarihi: 12.10.2020
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt Mahallelerinde yaklaşık 800 Hektar alanda, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı yapılmasına ilişkin talep, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.08.2020 tarihli ve 2020/07/8-n sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b), 7(1-e) ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarihli ve 2020/06-10/vv sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 21.08.2020 Askıdan iniş tarihi: 21.09.2020
Kahramanmaraş İli; Dulkadiroğlu İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, 838 ada 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 parsellerin Ticaret+Turizm (TİCT) Alanı olarak, 838 ada 29 parselin, kısmen Ticaret+Turizm (TİCT) Alanı, kısmen Yol Alanı olarak, 838 ada 20, 21, 22 parsellerin Genel Otopark Alanı, 838 ada 30 ve 31 parsellerin Yol Aksında düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarihli ve 2020/06-10/vv sayılı kararı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7 (c) 7 (g) 7(o) maddeleri ve 2863 sayılı Tabiat Varlıklarını koruma Kanunu?nun ilgili maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2020 tarihli ve 2020/06-10/bbb sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 20.08.2020 Askıdan iniş tarihi: 18.09.2020
Kahramanmaraş İli; Elbistan İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, Ticaret Alanı, Bakım Akaryakıt ve Servis İstasyonu, Belediye Hizmet Alanı, Ticaret+Konut Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Park ve Ağaçlandırılacak Alan tanımlı, 417 ada 1, 2, 3, 5 ve 6 parsellerde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.07.2020 tarihli ve 2020/06-10/bbb sayılı kararı ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1
Bu kategoride görüntülenecek ilan yok

Paylaşın