Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/613 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 21.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 21.12.2017
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi, Taşburun Mahallesi, 2096 ada 1 parsel ile bir kısım Tescil Harici alanın Sağlık Tesis alanı ve Dini Tesis alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/613 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/598 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 21.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 21.12.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi, 5860 ada 1 parsel ile 5859 ada 1 parsel arasındaki 7 metrelik yol ile 5860 ada 1 parseldeki Trafo alanının kaldırılarak BHA (Taziye Evi) tanımlanması, 5860 ada 1 parsel kuzeyinde bulunan Çocuk Bahçesi alanının Otopark alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/598 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2017 tarihli ve 2017/486 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 21.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 21.12.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, sınırları içerisinde Karamanlı Kavşağının kent içi trafik güvenliği ve konforu artırmak amacıyla seviyeli kavşak projesinin imar planına işlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/486 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.06.2017 tarihli ve 2017/363 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 06.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 06.12.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Yedikuyular Mevkii Ayaklıcaoluk Mahallesi 145 ada 1 parsel, Budaklı Mahallesi 124 ada 1369 parsel ve 147 ada 4 parsel, Göllü Mahallesi 128 ada 1 parsel ve 129 ada 1, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, Ulutaş Mahallesi 713 parsel ile 112 ada 1 parsel, 101 ada 1 parsel ve 102 ada 1 parsellerin Kış Sporları Kayak Tesis Alanı, Orman Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark Alanı olarak tanımlanması ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/363 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli ve 2017/549 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 02.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 04.12.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Dönüklü Mahallesi 101 ada 92 parselin GES (Güneş Enerji Santrali) Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.09.2017 tarihli ve 2017/549 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/595 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 01.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 01.12.2017
Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, Kızkapanlı Mahallesi 261 ada 4 parsel ile 138 ada 32 parsellerin Sanayi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/595 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/611 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi, Fındık Mahallesi, 105 ada 67 parselin, Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/611 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/615 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi, 251 ada 40 parselin, ada sınırında düzenleme yapılması ve plan notu eklenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/615 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin16.10.2017 tarihli ve 2017/589 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Kılavuzlu Mahallesi, 7750 ada 206 parselin, ada sınırındaki ve yollardaki uyuşmazlıklar giderilmesi ile fonksiyon tanımı olmayan alanlara fonksiyon tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/589 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/616 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Peynirdere Mahallesi, 266 parselin, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Yol, Dere-Kanal Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/616 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/614 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Sarıkaya Mahallesi, 8715 ada 1 parsel, 8716 ada 1 parsel ve 8717 ada 1 parsellerde, imar adalarının yönü değiştirilerek cephe düzenlemesi yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/614 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.06.2017 tarihli ve 2017/359 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi, Afşinbey ve Sululuk Mahallesi, 925 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve parseller ile 623 ada 1, 2 ve 3 parsellerin, Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/359 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6

Paylaşın