Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi 12.03.2019 tarih ve 2019/157 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 04.04.2019 Askıdan iniş tarihi: 06.05.2019
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 3656 adanın batısında, Otopark Alanı Yaya Yolu ve Park Alanı olarak tanımlı iken, Otopark Alanının kaldırılarak İbadet Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.03.2019 tarih ve 2019/157 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi 17.12.2018 tarih ve 2018/723 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 04.04.2019 Askıdan iniş tarihi: 06.05.2019
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi Kanlıdere Mahallesi Kanlıdere Köprüsünün batı cephesinde yer alan bölgeye ilişkin 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarih ve 2018/723 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(c), ve 7(g) maddeleri ve 2863 sayılı maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.03.2019 tarih ve 2019/203 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7(b) maddesi gereğince onanmıştır.

Askıya çıkış tarihi: 03.04.2019 Askıdan iniş tarihi: 03.05.2019
17.12.2018 tarih ve 2018/730 sayılı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla onanan Elbistan İlçesi (Merkez) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı?na yapılan itiraz doğrultusunda Kümbet Mahallesi 280 ada 5 nolu parselin TİCK olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.03.2019 tarih ve 2019/203 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu?nun 7(b) maddesi gereğince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.03.2019 tarih ve 2019/156 sayılı kararıyla

Askıya çıkış tarihi: 03.04.2019 Askıdan iniş tarihi: 03.05.2019
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi 594 ada 144 ve 145 nolu parseller Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Taşıt Yolu olarak tanımlı iken Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının bir kısmının kaldırılarak alan içerisinde Merkezi İş Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.03.2019 tarih ve 2019/156 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.03.2019 tarih ve 2019/197 sayılı kararıyla

Askıya çıkış tarihi: 02.04.2019 Askıdan iniş tarihi: 02.05.2019
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi Demirciler Mahallesi Nazım İmar Planı dışında bulunan 101 ada 112 (eski 348) parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Ünerji Üretim Tesis Alanı (GES) ve 10 metre Taşıt Yolu olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.03.2019 tarih ve 2019/197 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.03.2019 tarih ve 2019/144 sayılı kararıyla

Askıya çıkış tarihi: 02.04.2019 Askıdan iniş tarihi: 02.05.2019
Kahramanmaraş İli, Ekinözü İlçesi Ekinözü Mahallesi 429 ada 2 nolu parsel OrtaYoğunluklu Konut Alanı Düşük Yoğunluklu Konut Alanı ve Yol olarak tanımlı iken; Orta Yoğunluklu Konut Alanı ve kısmen Otopark Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.03.2019 tarih ve 2019/144 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.03.2019 tarih ve 2019/150 sayılı kararıyla

Askıya çıkış tarihi: 02.04.2019 Askıdan iniş tarihi: 02.05.2019
Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi Karaelbistan Mahallesi 115-116 ve 117 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.03.2019 tarih ve 2019/150 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarih ve 2019/137 sayılı kararıyla

Askıya çıkış tarihi: 02.04.2019 Askıdan iniş tarihi: 02.05.2019
Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi Sarılar Mahallesi sınırları içerisinde; kısmen Orta Yoğunluklu Yerleşik Konut Alanı, kısmen Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, kısmen Park ve Dinlenme Alanı, kısmen Çocuk Bahçesi Alanı, kısmen İlköğretim Tesisleri Alanı, kısmen Sağlık Tesisi Alanı kısmen İbadet Yeri Alanı Kısmen Teknik Altyapı Alanı, kısmen Karayolu, kısmen Birinci ve İkinci derece yol olarak tanımlı iken; Orta Yoğunluklu Konut Alanı ile Orta Yoğunluklu Yerleşik Konut Alanlarında düzenleme tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarih ve 2019/137 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarih ve 2019/134 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 02.04.2019 Askıdan iniş tarihi: 02.05.2019
Kahramanmaraş İli, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçeleri, Merkez Mahalleleri sınırları içerisinde kalan bazı alanların imar planlarında İçme Suyu Tesisleri Alanı (Depolama) olarak tanımlanmasına ilişkin olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarih ve 2019/134 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.02.2019 tarihli ve 2019/125 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.03.2019 Askıdan iniş tarihi: 26.04.2019
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, 3. Etap Kuzey Çevre Yolunda, 17.12.2018 tarihli ve 2018/721 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptal edilerek, DSİ 20. Bölge Müdürlüğü yazısı ile Yeni Havza sınırının işlenmesi, 1392, 1393 ve 1394 adaların olduğu mevkide 15 metrelik yolda yeniden düzenleme yapılması, sehven Kültürel Tesis Alanı tanımlanan, 969 39 ve 82 parsellerin, Konut Alanı olarak tanımlanmasına ve 3. Etap Çevre Yolunda sehven yapılan diğer hataların düzeltilmeler ile diğer iyileştirmelere ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarihli ve 2019/125 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4
Bu kategoride görüntülenecek ilan yok

Paylaşın