Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.06.2017 tarihli ve 2017/361 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 19.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 21.08.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Kurtlar Mahallesi 817, 829 parseller ile 186 ada 1 parselde Orta Yoğun Gelişme Konut Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, Sosyal Kültürel Tesis Alanı, İbadet Alanı, Park Alanı, Su Deposu, Meydan ve Dere olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 03.01.2017 tarihli ve E.211 sayılı yazısına istinaden, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/361 sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5

19.06.2017 tarihli ve 2017/365 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 14.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 14.08.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 4065-4071-4075 ve 3147 nolu parseller Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Sosyal Kültürel Tesis Alanı, İbadet Alanı, Park Otopark ve Yol olarak tanımlı iken, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, İbadet Alanı, ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/365 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

19.06.2017 tarihli ve 2017/373 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 12.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 14.08.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahalleri 352 ada 2 nolu parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı iken Sanayi Alanı olarak düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/373 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

19.06.2017 tarihli ve 2017/380 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 12.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 14.08.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 5000 ada 19 nolu parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı iken Sanayi Alanı olarak düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/380 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

19.06.2017 tarihli ve 2017/377 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 12.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 14.08.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Doğanlıkarahasan Mahallesi 1066 nolu parselin Enerji Üretim Dağıtım ve Depolama Alanı ( GES) olarak düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/377 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

15.05.2017 tarihli ve 2017/ 301 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 12.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 14.08.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi, Çukurova Anadolu Lisesi Kavşağı ve Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.05.2017 tarihli ve 2017/ 301 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

19.06.2017 tarihli ve 2017/378 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 12.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 14.08.2017
Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi, Dağlıca/Fevziçakmak Mahalleri 298 ada 2 ve 4 parsellerin, Yenilenelibir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (GES) olarak düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/378 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

19.06.2017 tarihli ve 2017/369 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 10.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 10.08.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Büyükimalı Mahallesi, 128 ada 69 nolu parselin GES (Güneş Enerji Sistemleri) olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/369 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

19.06.2017 tarihli ve 2017/ 362 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 07.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 07.08.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesi, 420 ada 10 ve 11 parseller Resmi Kurum ( DSİ Şube yeri 201. Şube Müdürlüğü yeri ) Alanı iken; Akaryakıt ve LPG İstasyonu MİA (Merkezi İş Alanları) ve Ağaçlandırılacak Alan ( Mezarlık Alanı) olarak işlenmesine ilişkin olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/ 362 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2017 tarihli ve 2017/321 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 04.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 04.08.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 4989 ada 1 parselin, İbadet Alanından Park Alanı,5560 ada 1 parselin, Park Alanından İbadet Alanı, 6232 ada 3 parselde tanımlı İbadet Alanının bir kısmının Park Alanı, 6064 adanın doğusundaki Park Alanın İbadet Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13.06.2017 tarihli ve 2017/321 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2017 tarihli ve 2017/318 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 04.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 04.08.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 1999 parselin batısındaki (8392 ada 1, 2 ve 3 parsel) Orta Yoğunlukta Konut Alanı Kaldırılarak, Otopark ve Park Alanı, 7841 ada 1 parselin batısındaki Otopark Alanı kaldırılarak Orta Yoğunlukta Konut Alanı, güneyindeki Park Alanı kaldırılarak Orta Yoğunlukta Konut Alanı tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13.06.2017 tarihli ve 2017/318 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin13.06.2017 tarihli ve 2017/319 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 04.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 04.08.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi, 8574 ada 1 parselde tanımlı Yönetim Merkezi-Belediye Hizmet Alanının, bir kısmının Park Alanı, 2065 ada 6 parselde tanımlı Park Alanının, bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13.06.2017 tarihli ve 2017/319 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.05.2017 tarihli ve 2017/306 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 04.07.2017 Askıdan iniş tarihi: 04.08.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Göllü, Dereli ve Sarıkaya Mahalleler sınırları içerisinde, Yol Genişletmesi, Adalarda düzenleme yapılması ve Fonksiyon değişikliklerine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.05.2017 tarihli ve 2017/306 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Paylaşın