Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2018 tarihli ve 2018/433 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 10.08.2018 Askıdan iniş tarihi: 10.09.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 8186 ada 1 parselin batısında İbadet Alanı, 6232 ada 1 parsel ile 5366 ada 1 parselin bir kısmının Park Alanı, 6068 ada kuzeyinde bulunan İbadet Alanının bitişiğinde Belediye Hizmet Alanı tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.07.2018 tarihli ve 2018/433 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2018 tarihli ve 2018/442 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 08.08.2018 Askıdan iniş tarihi: 06.09.2018
Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Aşağımülk Mahallesi, 25, 28, 31, 227, 229, 526, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 32, 33, 34, 68, 69, 70, 71, 72 ve 529 parsellerin; Konut Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğirim Alanı, Sağlık Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, İbadet Alanı, Park ve yeşil Alan ile Yol Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.07.2018 tarihli ve 2018/442 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2018 tarihli ve 2018/426 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 01.08.2018 Askıdan iniş tarihi: 31.08.2018
Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi, 394 ada 2 parselin kuzeydoğusunda Belediye Hizmet Alanı tanımlı, Tescil Harici Alanın, Küçük Sanayi Alanı, Çakallı Çullu Mahallesinde bulunan Tescil Harici Alanın, Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.07.2018 tarihli ve 2018/426 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2017 tarihli ve 2018/421 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 30.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 28.08.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, bir kısmı Merkezi İş Alanı tanımlı 987 ada 41 parselin Sağlık Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.07.2017 tarihli ve 2018/421 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2017 tarihli ve 2018/382 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 30.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 28.08.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, İsadivanlı Mahallesi, Konut Alanı tanımlı 408 ada 19 parsel ve 408 ada 18 parselin bir kısmı ile 19 parsel batısında bulunan Tescil Harici Alanın, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlanması ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2017 tarihli ve 2018/382 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c ve 7/m maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2017 tarihli ve 2018/436 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 30.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 28.08.2018
Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi, Tufanpaşa Mahallesi, Kuran Kursu, Konut, Belediye Hizmet Alanı, Emniyet Karakolu, Park ve Yol tanımlı, 248 ada 2, 3, 25, 26, 27, 78 82 parsellerin, İbadet Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Park Alanı ve Yol olarak yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.07.2017 tarihli ve 2018/436 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2018 tarihli ve 2018/425 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 26.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.08.2018
Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Güneşli-Bakış Mahallesi, 122 ada 1 parselin, bir kısmının İlkokul Alanından çıkartılarak Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına alınmasına, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ve Yol tanımlı 104 ada 7 parselin, Kaldırılan İlkokul Alanı kadar kısmının, Eğitim Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.07.2018 tarihli ve 2018/425 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2018 tarihli ve 2018/404 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 20.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 20.08.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 6652 ada güneyinde bulunan Park Alanı ile Üngüt Mahallesi 4396 ada batısında bulunan Park Alanının bir kısmının, Aile Sağlık Merkezi olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.07.2018 tarihli ve 2018/404 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/333 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 16.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 14.08.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Yedikuyular Mevkii Ayaklıcaoluk Mahallesi 145 ada 1 parsel, Budaklı Mahallesi 124 ada 1369 parsel ve 147 ada 4 parsel, Göllü Mahallesi 128 ada 1 parsel ve 129 ada 1, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, Ulutaş Mahallesi 713 parsel ile 112 ada 1 parsel, 101 ada 1 parsel ve 102 ada 1 parsellerin Kış Sporları Kayak Tesis Alanı, Orman Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 19.06.2017 tarihli ve 2017/363 sayılı meclis kararı ile onanan plan revize edilerek, Kılağlı Mahallesi 136 ada 517 parselin de Kış Sporları ve Kayak Tesisleri Alanı, Otopark Alanı ve Yol Alanı olarak tanımlanması ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine ilişkin, İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/333 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c ve 7/m maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeni?nin 31.08.2018 tarih ve 2018/423 sayılı Kararı

Askıya çıkış tarihi: 13.08.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.09.2018
İLAN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi 1027 ada 33, 34 nolu parseller ile Dumlupınar Mahallesi 335 ada 1 nolu parsele ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 19. Maddesi ve İmar Kanunu?nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Düzenlemesi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 39. Maddesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeni?nin 31.08.2018 tarih ve 2018/423 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 13.08.2018 tarihi mesai başlangıcı itibariyle, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Hizmet binası İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 1. Kat ilan panosunda ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü zemin kat ilan panosunda 13.08.2018-12.09.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalacağı ilanen duyurulur.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 24.07.2018 tarih ve 2018/398 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 06.08.2018 Askıdan iniş tarihi: 05.09.2018
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Karamanlı mahallesi 1240 ada 154, 155 nolu parsellere ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 39. Maddesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 24.07.2018 tarih ve 2018/398 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Ekler:

1

Paylaşın