Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/720 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 15.03.2019
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, İsadivanlı Mahallesi 1724 ada 1, 2, 7, 8, 9, 28, 29, 32, 34, 35, 47, 48 ve 50 parseller ile bu alan içerisinde kalan Tescil Harici alanın İbadet Alanı, 1724 ada 3 ve 5 parseller ile bu parsellerin güneyinde kalan Tescil Harici Alanın Park Alanı, 1727 ada 6 ve 10 parsellerin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Koruma Amaçlı imar planı dışında kalan bir kısım 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/720 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 7(1-g) maddeleri ve 2863 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2019 tarihli ve 2019/76 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 13.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 14.03.2019
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Merkez Mahallesi 2192 ve 2093 parsellerde, 10.04.2018 tarihli ve 2018/236 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kaldırılan 15 metrelik yolun tekrar plan işlenmesi ve 12 metreden 15 metreye çıkartılan yolun da, tekrar 12 metre olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.02.2019 tarihli ve 2019/76 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2019 tarihli ve 2019/75 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 13.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 14.03.2019
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Merkez Mahallesi 2192 ve 2093 parsellerde, 20.03.2017 tarihli ve 2017/199 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kaldırılan 15 metrelik yolun tekrar plan işlenmesi ve 12 metreden 15 metreye çıkartılan yolun da tekrar 12 metre olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.02.2019 tarihli ve 2019/75 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarihli ve 2019/71 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 06.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 07.03.2019
Kahramanmaraş İli; Dulkadiroğlu İlçesi, Kayabaşı Mahallesi, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımlı, 1890 ada 1 parsele, kuzeyindeki ve güneyindeki Kamuya terkli alanların dahil edilerek, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımlanması, Şeyhadil Mahallesi, Ticaret Alanı tanımlı, 2256 ada 1, 2 ve 3 parsellerin, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımlı, 4117 parselin bir kısmının Merkezi İş Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2019 tarihli ve 2019/71 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b ve 7/c maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarihli ve 2019/63 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 06.02.2019 Askıdan iniş tarihi: 07.03.2019
Kahramanmaraş İli; Elbistan İlçesi, Karaelbistan Mahallesi, 417 ada 1 ve 5 parselin, Akaryakıt ve servis İstasyonu Alanı, Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Yol Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2019 tarihli ve 2019/63 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarihli ve 2019/60 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 31.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 01.03.2019
Kahramanmaraş İli; Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Konut Dışı Kentsek Çalışma Alanı tanımlı 8674 ada 20 parselin, Sanayi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2019 tarihli ve 2019/60 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarihli ve 2019/64 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 31.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 01.03.2019
Kahramanmaraş İli; Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Merkezi İş Alanı ve kısmen Otopark tanımlı 1631 ada 23 parsel ile Merkezi İş Alanı tanımlı 3188 ada 1 parsel ile 7 metrelik yolda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2019 tarihli ve 2019/64 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 tarihli ve 2019/70 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 31.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 01.03.2019
Kahramanmaraş İli; Afşin İlçesi, Çağılhan Mahallesi, 470 ve 472 parselin, Eğitim Tesis Alanı ve 10 metrelik bağlantı yolu tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2019 tarihli ve 2019/70 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/726 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 18.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 18.02.2019
Kahramanmaraş İli, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçeleri sınırları içerisinden geçen, 2. Derece Öneri Yol (Kuzey Çevre Yolu) güzergahına ilişkin, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/726 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesi ve 644 sayılı kararnamenin 7. Maddesinin 3. Fıkrası kapsamında onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı kararı i

Askıya çıkış tarihi: 18.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 18.02.2019
Kahramanmaraş İli; Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli Mahallesi, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ile Park Alanı tanımlı, 8514 ada 14, 16, 17, 18, 19 ve 24 parsellerin, Yönetim Merkezi ve Park alanı olarak yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 08.01.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/730 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 18.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 18.02.2019
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesine ait, 17.09.2018 tarihli ve 2018/566 sayılı kararı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisince onanan, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, 17.12.2018 tarihli ve 2018/730 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) ve 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8(d) maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin, 17.12.2018 tarihli ve 2018/730 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 18.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 18.02.2019
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesine ait, 17.09.2018 tarihli ve 2018/567 sayılı kararı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisince onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İlave+Revizyon İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin, 17.12.2018 tarihli ve 2018/730 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) ve 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8(d) maddelerine göre onanmıştır.
Bu kategoride görüntülenecek ilan yok

Paylaşın