Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2018 tarihli ve 2018/58 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 20.02.2018 Askıdan iniş tarihi: 21.03.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Peynirdere Mahallesi, GES (Güneş Enerji Santrali) tanımlı 595 parselin, (GES Güneş Enerji Santrali) alanında genişleme yapılması ve parsele ulaşım sağlayan 10 metre tanımlı yolun kaldırılarak, parselin güneyinden 20 metre olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2018 tarihli ve 2018/58 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarihli ve 2017/755 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 30.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 28.02.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Malik Ejder Köprüsü devamındaki yol güzergahında 11.07.2017 tarihli ve 2017/404 sayılı meclis kararı ile onanan imar plan değişikliğinde, bir kısmı MİA (Merkezi İş Alanı) bir kısmı Konut Alanı tanımlı Alanın, tamamının MİA tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2017 tarihli ve 2017/755 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.11.2017 tarihli ve 2017/631 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 30.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 28.02.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi 4789 ada kuzeyinde, 18.08.2017 tarihli ve 2017/480 sayılı meclis kararı ile Ticaret+Konut Alanı tanımlanan alanın, Park Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.11.2017 tarihli ve 2017/631 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/594 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.02.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Çamlık ve Mağralı Mahalleleri arasında tanımlanan Teleferik Hattı Güzergahının değiştirilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/594 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarihli ve 2017/715 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.02.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Çamlık Mahallesi 6236, 6237, 6263, 6264, 6265, 6266, 6267, 7228, 7230, 7231, 7232 ve 7233 adaların Çamlık Mahallesi Rezerv Yapı Alanı olarak düzenleme yapılması ve söz konusu adalar arasından geçen 40 metrelik Kuzey çevre Yolunun 30 metre olarak Askeri Alanın Kuzeyine kadar tanımlanması ile yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 29.11.2017 tarihli ve 2017/715 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2018 tarihli ve 2018/47 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.02.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi 598 ada 1 parsel ile 1421 ada 1 ve 2 parseller üzerinden geçen Karaçay Deresinin Güzergahı ile Üniversite Alanı, Yönetim Merkezi- Belediye Hizmet Alanı, Park Alanı Dere-Kanal Alanları ile 40 metrelik yolun 20 metre olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2018 tarihli ve 2018/47 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarihli ve 2017/769 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.02.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Fatih Mahallesi 7938 ada 6 parselin kuzey doğusundaki Park tanımlı alanın İbadet Alanı (Camii) olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2017 tarihli ve 2017/769 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2018 tarihli ve 2018/08 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.02.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 1631 ada 23 parsel ile 3188 ada 1 parsel MİA (Merkezi İş Alanı) tanımlı olup, parseller arasında bulunan 7 metrelik yaya yolunun MİA alanına dahil edilmesi ve 1631 ada 23 parselin 40 metrelik yola cepheli kısmında kaldırılan yol alanı kadar, Otopark Alanı tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 09.01.2018 tarihli ve 2018/08 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2018 tarihli ve 2018/46 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.02.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Şeyhadil Mahallesi 780 ada 3 parselin doğusunda, bir kısım alanın Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, bir kısmının Park Alanı, 783 ada 3 parselin bir kısmının Park Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2018 tarihli ve 2018/46 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.01.2018 tarihli ve 2018/07 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.02.2018
Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, Cengiz Topel Mahallesi, 498 ada 3 parselin, Az Yoğunlukta Gelişme Konut Alanından, Ticaret Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 09.01.2018 tarihli ve 2018/07 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2018 tarihli ve 2018/59 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.02.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli Mahallesi 7672 ada 3 parseldeki Belediye Hizmet Alanı kaldırılarak, Merkezi İş Alanı, 8411 ada 1 parsel ile 8431 ada 1 parseldeki Orta Yoğun Gelişme Konut Alanı kaldırılarak, Yönetim Merkezi-Belediye Hizmet Alanı, 8430 ada 1 parseldeki Karma Kullanım Alanı kaldırılarak, Yönetim Merkezi-Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2018 tarihli ve 2018/59 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarihli ve 2017/664 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 26.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 26.02.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Aksu (Tapuda Ferhuş) Mahallesi 1536 ada 4 parsel güneyi ile 1535 ada 1 parsel kuzeyinde bulunan Otoparka Alanının kaldırılarak Belediye Hizmet Alanı (Taziye Evi) tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.11.2017 tarihli ve 2017/664 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Paylaşın