Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/332 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 13.07.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Çamlık Mahallesi Rezerv Yapı Alanındaki Servis İstasyonu Alanı, Konut Alanı, Karma Kullanım Alanı, Park Alanı ve MİA Alanının sınırlarında yeniden düzenleme yapılması ile yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/332 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarihli ve 2017/751 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 13.07.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Haydarbey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzeri, Dereboğazı Deresi Mevkiinde, Seviyeli Kavşak Projesinin Revize edilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2017 tarihli ve 2017/751 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c ve maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/325 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.07.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Akçakoyunlu Mahallesi, Orta Yoğun Meskun Konut Alanı ve Yol tanımlı 106 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerin, Belediye Hizmet Alanı ve Yol Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/325 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/326 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.07.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 7878 ada 5 parsel, 7879 ada 2 parsel, Fatih Mahallesi 7944 ada 2 parsel, 7995 ada 1 parsel, 7953 ada doğusunu kapsayan alanda Kuzey Çevre Yolu 1. Etap Eksen değişikliğine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/326 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/341 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.07.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Sarıkaya Mahallesi, (Doğukent Kuzeyi) 8930 ada 1 parsel, 8931 ada 1 parsel, 8932 ada 1 parsel ile 150, 151, 152, 153, 183, 195, 196, 421 ve 423 parsellerde Konut Alanı, Sosyal ve Teknik Alt Yapı alanlarında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğ talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/341 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2018 tarihli ve 2018/279 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.07.2018
Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, Tahirbey Mahallesi, 345 ve 487 parselin, Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Akaryakıt ve Servis İstasyonu, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, İbadet Alanı, Park ve Yeşil Alan, Ağaçlandırılacak Alan, İletim- Dağıtım Tesisi, Ham Petrol Boru Hattı, Sağlık Koruma Bandı, Teknik Alt Yapı Alanı ve Yol Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.04.2018 tarihli ve 2018/279 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/328 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 10.07.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi Baro Binası Batısında bulunan, 12 metrelik taşıt yolunun, 20 metreye çıkartılması ve 4764 ada 1 parsel, 4765 ada 2 parsel, 4787 ada 4 parsel ve 4786 ada 14 parselde yol genişlemesinden dolayı yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/328 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c ve 7/g maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/331 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 10.07.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, İbadet ve Yol olarak tanımlı 6073 ada 4 parseldeki yol alanının kaldırılarak, İbadet Alanına dahil edilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/331 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c ve 7/n maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/334 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 08.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 09.07.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı tanımlı 951 parselin, Sanayi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/334 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/335 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 05.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 04.07.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı tanımlı 594 ada 50 parselin, Sanayi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/335 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2018 tarihli ve 2018/274 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 01.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 02.07.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi 3. Etap Yol Genişletme Çalışması kapsamında; 4771, 4790, 4797 ve 4798 adaların kuzey cephelerinden geçen 15 metrelik yolun 25 metreye çıkartılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.04.2018 tarihli ve 2018/274 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b ve 7/g maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/319 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.06.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Sarayaltı Caddesinden Kanlıdere Köprüsüne doğru Kentsel Sit Alanı içerisinde, 18 metrelik yolun kesintisiz eski Postaneye kadar devamı ve bir köprü geçişi ile bağlantı sağlanmasına ilişkin, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/319 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesi ve 2863 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2018 tarihli ve 2018/291 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.06.2018
Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Karaçay Mahallesi, 478 parselin bir kısmının Enerji Üretim Alanı ve 10 metrelik Taşıt Yolu olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.05.2018 tarihli ve 2018/291 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/327 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.06.2018
Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Bölükçam Mahallesi, 545 parselin, Sanayi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/327 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/324 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.06.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi Yönetim Merkezi-Belediye Hizmet Alanı tanımlı, 2065 ada 5 parselin, Ticaret Alanı, Akçakoyunlu Mahallesi Orta Yoğun Yerleşik Konut Alanı tanımlı, 120 ada 3 parselin, Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/324 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/329 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 27.06.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Hayrullah Mahallesi, Akaryakıt ve Bakım İstasyonu tanımlı 4469 ada 4 parselin, kuzey cephesinde bir kısım alan Karayolu Kamulaştırma Koridorunda kaldığından, parselin doğusundaki Yaya yolunun kaldırılarak Akaryakıt ve Bakım İstasyonuna dahil edilerek yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/329 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1
Bu kategoride görüntülenecek ilan yok

Paylaşın